Biblia.PentruViata.ro

Pagina principală
RoBible
BibleShow
Biblia online
BibleBeep
BibleSaver
Biblia VDCC
Module biblice
Contact

Actualizat în:
Iunie, 2016

Introduceți mai jos adresa de email și veți fi informat automat la apariția următoarelor versiuni ale programelor biblice:

Biblia NTR - Noua Traducere în limba Română
Modul biblic pentru RoBible și BibleShow
Aplicație BibleBeep pentru telefoane mobile


Prezentare

  Biblia NTR este o nouă traducere a Bibliei în limba română elaborată de un comitet de traducători în perioada 1998-2006 pentru Biblica (acesta este noul nume al organizației IBS-STL - International Bible Society & Send The Light). Cartea a văzut lumina tiparului în cursul anului 2007, iar din 2008 poate fi cumpărată de la numeroase librării creștine: Living Truth Publishing, Kerigma, Librăria Radio Vocea Evangheliei, Librăria Maranatha, ș.a.

  Textul Bibliei NTR este disponibil online la adresa ro.bibleserver.com și poate fi accesat rapid de pe orice calculator sau dispozitiv mobil conectat la Internet.

  Mulțumiri deosebite organizației Biblica care a pus la dispoziție textul complet al Scripturii spre a fi integrat într-un modul biblic ce poate fi instalat în programele RoBible și BibleShow. De asemenea, aplicația BibleBeep NTR permite citirea acestei noi versiuni pe telefoane mobile compatibile Java. Menționez că pentru apariția în formă electronică offline a Bibliei NTR am acceptat cu plăcere câteva condiții impuse de Biblica, legate de copyright, securizarea textului, forma de prezentare și modalitatea de descărcare. Totuși, acestea nu reprezintă un impediment în utilizarea programelor care conțin Biblia NTR, iar utilizatorul va putea să respecte și să aprecieze cu bucurie valoarea acestei noi traduceri. Așadar, posibilitatea de avea în mod gratuit aceste resurse biblice nu reprezintă doar un drept, ci și o responsabilitate de a înțelege mai bine Cuvântul lui Dumnezeu și de a-l aplica în viața personală.

  Pentru instalarea și folosirea modulului biblic NTR trebuie să aveți preinstalat cele mai noi versiuni de RoBible sau BibleShow și să dispuneți de 13MB spațiu liber pe hard-disk. Dacă sunteți de acord să primiți informații publicitare de la Biblica, obținerea pachetului de instalare are loc în urma unui proces de înregistrare simplu, descris în partea de jos a paginii. Odată descărcat, fișierul Ntr.exe se lansează în execuție și va instala automat modulul biblic NTR. La repornirea programului RoBible/BibleShow, versiunea NTR va apărea și ea în lista de resurse biblice. Cuvintele lui Isus au fost evidențiate pentru versiunea în format electronic.

  În pagina dedicată aplicației BibleBeep, veți găsi descrierea funcțiilor și detalii amănunțite despre modalitățile de instalare pe telefon a Bibliei NTR.

Drepturi de copiere

Biblia, Noua Traducere în limba Română
Copyright© 2006 Biblica, Inc.™
Folosit cu permisiune. Toate drepturile rezervate pretutindeni®

Textul poate fi citat în orice formă (scrisă, vizuală, electronică sau audio), până la și inclusiv cinci sute (500) de versete fără permisiunea scrisă expres a editorului, cu condiția ca versetele citate să nu cuprindă o carte completă a Bibliei și nici ca versetele citate să însumeze douăzeci și cinci de procente (25%) sau mai mult din textul total al lucrării în care sunt inserate.

Aceste Scripturi nu sunt în domeniul public. Aceste Scripturi nu sunt "shareware" și nu este permisă duplicarea lor. Aceste Scripturi se află sub copyright și au fost făcute disponibile pentru uzul tău personal. Orice altă folosire incluzând, dar fără a se limita la, copierea sau re-publicarea Scripturii pe Internet este interzisă. Nu este permisă schimbarea sau modificarea în nici o formă a acestor Scripturi, ci trebuie să rămână în contextul lor original.

Solicitarea permisiunii pentru situațiile care depășesc indicațiile de mai sus trebuie adresate la și aprobate în scris de către Biblica US, Inc., 1820 Jet Stream Drive, Colorado Springs, CO 80921, USA.

Holy Bible, New Romanian Translation
Copyright© 2006 by Biblica, Inc.™
Used by permission. All rights reserved worldwide®

The text may be quoted in any form (written, visual, electronic or audio), up to and inclusive of five hundred (500) verses without the express written permission of the publisher, providing the verses quoted do not amount to a complete book of the Bible nor do the verses quoted account for twenty five percent (25%) or more of the total text of the work in which they are quoted.

These Scriptures are not public domain. These Scriptures are not shareware and may not be duplicated. These Scriptures are copyrighted and have been made available for your personal use only. Any other use including, but not limited to, copying or re-posting the Scripture on the Internet is prohibited. These Scriptures may not be altered or modified in any form but must remain in their original context.

Permission requests that exceed the above guidelines must be directed to, and approved in writing by, Biblica US, Inc., 1820 Jet Stream Drive, Colorado Springs, CO 80921, USA.

Înregistrare

  Scopul înregistrării este de a permite celor interesați să primească de la Biblica știri, materiale publicitare, anunțuri promoționale și alte informații utile; dar și să-și poată exprima observațiile rezultate în urma studiului aprofundat al acestei noi traduceri. Aceste date de contact vor fi folosite exclusiv de către Biblica și organizațiile afiliate pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și relaționarea cu cititorii Bibliei NTR.

  Email:
  *
  Ex: f1orin2010@yahoo.ro

  Doresc să primesc informații publicitare de la Biblica.

  Nume:
  *
  Ex: Florin Ionescu

  Telefon:

  Ex: 0123-456789

  Adresa poștală:
  *
  Ex: București, 310295, str. Viorelelor, nr. 21

  Comentarii:

  Ex: Mulțumesc

  Cod de validare:
  Cod de siguranță împotriva înregistrărilor invalide.
  *